PODRĘCZNIKI W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Wykaz podręczników dla klasy pierwszej Branżowej Szkoły I Stopnia START w Toruniu

Przedmiot


Podręcznik


Język polski

„To się czyta”, podręcznik do języka polskiego dla branżowej szkoły I stopnia, klasa pierwsza, autor Anna Klimowicz, Joanna Ginter, wyd. Nowa Era


Matematyka

„To się liczy”, podręcznik do matematyki dla branżowej szkoły I stopnia, klasa pierwsza, autor Karolina Wej, Wojciech Babiński, wyd. Nowa Era


Historia

„Dziś historia 1”, podręcznik do historii dla branżowej szkoły I stopnia, klasa pierwsza, autor Stanisław Zając, wyd. SOP Oświatowiec


Historia i teraźniejszość

Historia i teraźniejszość, podręcznik dla branżowej szkoły I stopnia, autor Joanna Niszcz, Stanisław Zając, wyd. SOP Oświatowiec


Geografia

„Oblicza geografii”, podręcznik do geografii dla branżowej szkoły I stopnia, klasa pierwsza, autor Roman Malarz, Marek Więckowski, wyd. Nowa Era


Język angielski

Focus Second Edition 1, Student’s Book + kod (Digital Resources + Interactive eBook) – Szkoła ponadpodstawowa, wyd. Nowa Era


Chemia

„To jest chemia”, podręcznik do chemii dla branżowej szkoły I stopnia, klasa pierwsza, autor Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod, wyd. Nowa Era


Edukacja dla bezpieczeństwa

Edukacja dla bezpieczeństwa, podręcznik, szkoła ponadpodstawowa, zakres podstawowy. Nowa edycja, autorzy: Bogusława Breitkopf, Mariusz Cieśla, wydawnictwo WSiP