Nasze atuty

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA START W TORUNIU

dodatkowe zajęcia sportowe

ROZGRYWKI MIĘDZYSZKOLNE NA SZCZEBLU MIEJSKIM

W rozgrywkach TORUŃSKIEJ LIGI KOSZYKÓWKI od trzech lat uczestniczą
dziewczęta TM, a od dwóch lat chłopcy, którzy w roku szkolnym 2016/17 uzyskali III m-sce pośród toruńskich szkół średnich (obecnie mecze w toku)

W PONADGIMNAZJALNEJ LIDZE PIŁKI SIATKOWEJ dziewczęta grają od dwóch lat, a chłopcy zaczęli od tego roku (obecnie mecze są w toku).

Chłopcy również w tym roku debiutują w rozgrywkach PIŁKI NOŻNEJ 11-OSOBOWEJ (obecnie mecze są w toku).

W ubiegłym sezonie reprezentacja dziewcząt i chłopców TM wzięła udział w MISTRZOSTWACH TORUNIA W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ (kolejny turniej – maj /czerwiec 2018).

szkolny zespół muzyczny

W naszej szkole nie brakuje osób uzdolnionych, dlatego od roku szkolnego 2016/2017 utworzyliśmy zespół muzyczny, który umożliwił wielu młodym ludziom nie tylko rozwój swojej pasji ale także pozwolił udoskonalać warsztat wokalny oraz instrumentalny.

Tymczasem nasze osiągnięcia prezentujemy na szkolnych akademiach i uroczystościach mamy jednak ambicję i plany zdobyć szersze grono publiczności. Cieszymy się, że połączyła nas szkoła i wspólna pasja.

Szkolny klub wolontariusza

W naszej szkole prężnie działa Szkolny Klub Wolontariusza. Młodzież chętnie angażują się w działalność wolontariacką, jest świadoma, że wolontariat daje wiele korzyści, takich jak możliwość rozwoju. W ich życiu jest miejsce na bezinteresowne działanie, na dobrowolną i świadomą pracę na rzecz społeczeństwa. W zabieganym współczesnym świecie, znajdują czas na wolontariat.

W dzisiejszych czasach wolontariat powinien stać się ważnym narzędziem w wychowaniu młodzieży. Pomaganie innym przynosi korzyści osobom potrzebującym, ale sami młodzi ludzie zyskują dużo więcej – otwierają się na potrzeby otoczenia, dzieląc się swoim czasem, umiejętnościami, kształtują w sobie postawę odpowiedzialności i współdziałania. Czują się potrzebni i ważni dla innych. Czas przeznaczony na wolontariat pomaga odnaleźć się we wspólnocie. Podejmowana aktywność na rzecz innych, wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości i jest sposobem na doskonalenie umiejętności społecznych. Dzięki niemu łatwiej jest sprostać życiowym wyborom.

Świetnym sposobem na kształtowanie takich postaw może być Szkolny Wolontariat. Szkoła skupia uczniów, którzy w bezpiecznym otoczeniu szkolnego budynku, wraz z zaangażowanymi osobami mogą rozpocząć swą przygodę z wolontariatem. Poprzez swoje działania mogą zdobywać doświadczenia i umiejętności społeczne, czyli to wszystko, czego nie da się nauczyć z książek.

W wolontariacie młodzi ludzie mają szansę na podniesienie kompetencji społecznych, wzrost wiedzy dotyczącej świata i ludzi, na ustabilizowanie poczucia własnej wartości.

Działanie w wolontariacie skutkuje dopełnieniem obrazu samego siebie, wpływa na kształtowanie się samooceny, budowania tożsamości, daje możliwość podnoszenia różnych umiejętności z zakresu kompetencji społecznych. To realny, osobisty kontakt z drugim człowiekiem, sprawa niezwykle istotna, biorąc pod uwagę współczesne przeniesienie znacznej części codziennego życia do sieci.

Wolontariat to przestrzeń, w której mogą zaistnieć także osoby, które gorzej radzą sobie w szkole podczas typowych zajęć lekcyjnych. Mogą odnieść sukces, odbudować sferę emocjonalną i przebudować swoją dotychczasową tożsamość.

Dla młodzieży to najlepsza, bo praktyczna, lekcja wiedzy o funkcjonowaniu społeczeństwa obywatelskiego.