Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 dla klas pierwszych

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 dla klas pierwszych Branżowej Szkoły I Stopnia START odbędzie się 1 września 2022 r. według następującego harmonogramu:

– klasa 1A – godz. 12:00, sala 7

– klasa 1B – godz. 12:15, sala 14

– klasa 1C – godz. 12:30, sala 22