Rekrutacja

Branżowa Szkoła I Stopnia START w Toruniu

Przyjęcie ucznia odbywa się według następującej procedury – należy złożyć:

1. podanie o przyjęcie do szkoły
2. świadectwo ukończenia gimnazjum
3. zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego
4. zaświadczenie lekarskie
5. trzy zdjęcia legitymacyjne

Drzwi otwarte od pn – pt w godz 8.00-16.00.