Rozpoczęcie roku szkolnego

Drodzy Uczniowie klas I

Branżowej Szkoły I Stopnia START w Toruniu

we wtorek 1 września 2020 r. o godz. 11:00 zapraszamy na rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021.

 

Branżowa Szkoła  I Stopnia START w Toruniu ul. Rejtana 2-4

klasa I A sala 2

klasa I B sala 7

Wytyczne obowiązujące uczniów podczas rozpoczęcia roku szkolnego:

1.Na rozpoczęcie roku szkolnego może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

2. Na rozpoczęcie roku szkolnego nie może przyjść osoba, która przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

3.Wchodząc na teren szkoły należy zasłonić usta i nos maseczką, zachowywać odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) od innych osób.

4.Po wejściu do szkoły należy zdezynfekować ręce.

 

Uczniowie klas II i III  rozpoczynają zajęcia lekcyjne 2 września zgodnie z planem lekcji.