„Zwierzę nie jest rzeczą”

Wolontariusze z okazji Dnia Praw Zwierząt, który jest obchodzony 22 maja, przygotowali film z postanowieniami Światowej Deklaracji Praw Zwierząt. Jest to akt prawny opierający się na twierdzeniu, że zwierzęta są istotami czującymi, zdolnymi doceniać wartość swojego życia i z tego względu należą im się prawa, które mają chronić ich autonomię. Jako istoty żywe i zdolne odczuwać cierpienie powinny być traktowane z szacunkiem.
Światowa Deklaracja Praw Zwierząt powstała w październiku 1978 roku i została opracowana przez grupę miłośników zwierząt. Składa się ona z 14 jasno sformułowanych artykułów, wyjaśniających prawa i przywileje wszystkich istot żywych.
Nad prawami zwierząt trzeba czuwać i ciągle je ulepszać by zwierzęta były chronione w jak największym stopniu. Pamiętajmy o tym każdego dnia!