Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

Dzisiaj obchodzimy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

81 lat temu – 5 marca 1940 roku najwyższe władze ZSRR, z Józefem Stalinem na czele, podjęły decyzję o wymordowaniu prawie 22 000 Polaków – oficerów wojska polskiego, funkcjonariuszy policji państwowej, naukowców, duchownych, prawników, lekarzy, nauczycieli i działaczy społecznych.

Masowy mord, popełniony na Polakach przez funkcjonariuszy NKWD, trwał od kwietnia do maja 1940 roku. Prawda o nim miała nigdy nie wyjść na jaw, a los polskich jeńców wojennych i więźniów miał pozostać nieznany. Trzy lata później, 13 kwietnia 1943 roku świat obiegła wiadomość o odkryciu przez Niemców w lesie katyńskim pod Smoleńskiem masowych grobów polskich jeńców wojennych.

Przez niemal 50 lat prawda o Zbrodni Katyńskiej była zakłamywana, a o ofiarach można było mówić jedynie że „zaginęły na Wschodzie” i dopiero w 1990 roku ówczesne władze ZSRR przyznały, że kierownictwo NKWD ponosi odpowiedzialność za masowy mord popełniony na polskich jeńcach. Przekazały wówczas stronie polskiej listy wywozowe osób skazanych na śmierć, sporządzone na mocy wydanej 5 marca 1940 r. decyzji naczelnych władz ZSRR.

W 2007 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił dzień 13 kwietnia Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej.

W ramach upamiętnienia ofiar Zbrodni Katyńskiej uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia START w Toruniu podczas lekcji historii za pomocą portalu „Katyń Pro Memoria (https://katynpromemoria.pl) odbywali wirtualny spacer po Polskim Cmentarzu Wojennym w Katyniu. Młodzież mogła w ten sposób poczuć atmosferę tego miejsca, zanurzyć się w katyński las i spacerując po nim jeszcze raz na nowo odkryć wydarzenia i miejsca znane z tragicznych kart polskiej historii. Podążając w głąb symbolicznego lasu, odkrywali „Głosy” ofiar, bliskich, świadków ekshumacji, dokumenty, a także poznawali historię konkretnych ofiar Zbrodni i zapalali im symboliczne znicze.

 

 

Wykorzystane zdjęcie:

fot. Kancelaria Sejmu – wizerunek Madonny Katyńskiej Anny Danuty Staszewskiej