Światowy Dzień Wody

Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Wody!

World Water Day ustanowiony został przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w czasie konferencji Szczyt Ziemi 1992 w Rio de Janeiro w Brazylii.

Według danych ONZ wody zaczyna brakować w miejscach, w których dotychczas było jej pod dostatkiem. Obecnie ponad 2 mld ludzi na świecie nie mają dostępu do czystej wody pitnej, problem ten dotyka 100 mln mieszkańców Europy.

Świadome i racjonalne korzystanie z zasobów wodnych jest zadaniem dla nas wszystkich.

Wspólnie oszczędzajmy i dbajmy o wodę! Dla środowiska i przyszłych pokoleń!